Община Благоевград,

ЕИК: 000024695,

седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, п.к. 2700, пл. Георги Измирлиев 1

Представляващ: Илко Стоянов Стоянов

Тел.: 073 88 44 13; 073 86 77 65

e-mail: blg@blagoevgrad.bg